Joomla to nowoczesny system CMS, którego używają miliony osób na całym świecie. W obsłudze jest bardzo łatwy oraz intuicyjny. Posiada znakomite wsparcie do formatowania tekstu, multimediów. Wprowadzanie i formatowanie artykułów jest bezproblemowe.
CMS ten posiada jednak bardzo dużo ukrytych funkcji, których w pierwszym kontakcie nie widać, lub są nieaktywne. Trzeba bardzo dobrze znać system, aby wiedzieć, co można dodatkowo zyskać dzięki ukrytym funkcją.
Najważniejszą jednak sprawą usługi administracja jest podnoszenie wersji joomli, komponentów, modułów oraz dodatków do najnowszych.

Dzięki usłudze Administracja zyskujesz

  • Aktualizację do najnowszej wersji joomla
  • Aktualizację komponentów, modułów, dodatków
  • Aktywowanie nieaktywnych dodatków i wdrożenie je w stronę
  • Aktywowanie i uzyskanie licencji Google nocaptcha
  • Aktywowanie i zmiana edytorów tekstowych
  • Tworzenie nowych użytkowników
  • Tworzenie grup użytkowników i nadanie im odpowiednich praw
  • Dostosowanie ekranu głównego panelu adiministracyjnego
  • Konigurowanie skrzynki nadawczej (IMAP, POP3, SMTP)